14 jun 2021

Os pasos á liberdade

A liberdade pide pasos pequeniños pero constantes; a liberdade esixe constancia e, ás veces, renuncias. A liberdade é unha aspiración, un desexo e unha meta.

Dna. Pilar Fernández Domínguez, que está a cargo do Equipo da Biblioteca, escolleu poemas/textos de autores  famosos polo seu canto á liberdade e con eles adornar as escaleiras do noso instituto. Toda unha metáfora dos chanzos que a vida nos presenta para alcanzar a ansiada, preciosa e custosa liberdade.

Foi unha idea magnífica. As seguintes fornadas de alumnos e alumnas que entren polas portas do instituto lerán estas palabras motivadoras de Celso Emilio Ferreiro, Eduardo Galeano, Paul Eluard e John Lennon.